Особливості переробки крові сільськогосподарських тварин

Кров є цінним ресурсом, одержуваним у результаті забою сільськогосподарських тварин. Вона містить багато важливих компонентів, які можуть бути використані в різних галузях промисловості. У цій статті розглянемо особливості переробки крові забійних тварин, включаючи стабілізацію, дефібринування, сепарування, консервування та зберігання харчової крові, сироватки, плазми та формених елементів, а також вироблення світлого та чорного харчового альбуміну.

Збір крові

Забір крові у сільськогосподарських тварин є важливим етапом у процесі переробки та отримання цінних продуктів. Правильна підготовка, дотримання гігієни та вибір відповідного методу забору дозволяють забезпечити безпеку та якість зібраного матеріалу, важливого для подальшої переробки. Для забору крові на великих підприємствах використовують системи автоматичного забору крові або ручний метод шляхом проколювання великих судин тварини. Автоматичний спосіб є більш прийнятним, тому що дозволяє зберегти кров і стабілізувати її для подальшої переробки.

Стабілізація крові

Першим етапом переробки крові забійних тварин є її стабілізація. Це важливий процес, спрямований на запобігання зсіданню крові та збереженню її рідкого стану для подальшого використання. Існують кілька методів стабілізації крові, включаючи такі:

Антикоагулянти: Цей метод заснований на додаванні антикоагулянтів у кров одразу після забору. Антикоагулянти запобігають зсіданню крові, зберігаючи її в рідкому стані і запобігаючи утворенню згустків. Найбільш поширеним антикоагулянтом для стабілізації крові є етилендіамінтетраоцтова кислота (EDTA), яка утворює комплекси з іонами кальцію, необхідними для згортання крові.

Охолодження: Цей метод включає охолодження крові після забору, що дозволяє уповільнити її метаболічні процеси та збільшити термін її зберігання. Охолодження може бути досягнуто шляхом розміщення пробірки з кров’ю в холодильник або спеціальні холодильні пристрої. Охолодження уповільнює розкладання клітин та біологічних компонентів крові, запобігаючи їх розпаду та зберігаючи структуру та функціональність.

Заморожування Цей метод включає заморожування крові після забору. Заморожування дозволяє зберегти кров на тривалий час, зберігаючи її біологічні властивості. Кров зазвичай заморожується за дуже низьких температур, зазвичай при використанні рідкого азоту або спеціальних морозильних пристроїв. Заморожування зупиняє всі біохімічні та метаболічні процеси у крові, дозволяючи зберегти її склад та функціональність.

Вибір конкретного методу стабілізації крові залежить від цілей використання, вимог процесу та можливостей зберігання. Важливо дотримуватись рекомендацій та протоколів, щоб забезпечити правильну стабілізацію крові та зберегти її якість для подальшого використання в потрібних цілях.

Дефібринування крові

Дефібринування крові – процес видалення фібрину, основного компонента, відповідального за згортання крові. Цей процес дозволяє отримати дефібриновану кров, яка може бути використана в різних медичних та промислових цілях. Для дефібринування крові застосовують різні методи, включаючи нагрівання, обробку ферментами або використання хімічних речовин.

Сепарування крові

Один із ефективних методів сепарування крові сільськогосподарських тварин – використання проточної центрифуги. Проточна центрифуга є спеціальним пристроєм, який забезпечує безперервний і ефективний поділ компонентів крові на основі їх щільності та розміру. У процесі сепарування крові методом проточної центрифуги кров піддається обертанню в спеціальному сепараційному каналі, де більш щільні компоненти крові, такі як еритроцити і формені елементи, відокремлюються і переміщаються до центру каналу, утворюючи концентрований шар. У той же час менш щільні компоненти, такі як плазма, сироватка або інші рідкі компоненти, переміщуються ближче до зовнішнього краю каналу. Цей метод дозволяє ефективно розділити кров на фракції збагачені потрібними компонентами, які можуть бути зібрані окремо для подальшого використання. Застосування методу проточної центрифуги для сепарування крові забезпечує високу ефективність та точність процесу, а також зберігає цілісність та якість компонентів крові. Це відкриває нові можливості для отримання цінних продуктів із крові сільськогосподарських тварин та сприяє оптимальному використанню цього цінного ресурсу.

Читайте детальніше опис сепаратора крові FX.

Консервування та зберігання харчової крові, сироватки, плазми та формених елементів

Отримані в результаті сепарації компоненти крові можуть бути консервовані та збережені для подальшого використання. Консервація харчової крові, сироватки, плазми та формених елементів виконується з метою збільшення терміну їх зберігання без втрати якості та функціональних властивостей. Для цього застосовуються різні методи, включаючи заморожування, заморожування з наступною сублімацією, дезгемоглобінування та застосування консервантів.

Одним з основних методів консервування та сушіння компонентів крові є використання сушильних машин з відцентровим розпиленням.

Сушильні машини з відцентровим розпиленням працюють на основі принципу атомізації рідких компонентів крові в найдрібніші краплі та їх подальшого сушіння в умовах високої відцентрової сили та контрольованих температур. Ось основні етапи процесу сушіння з використанням сушильних машин із відцентровим розпиленням:

Підготовка компонентів крові: Харчова кров, сироватка, плазма та формені елементи піддаються попередній обробці, яка може включати фільтрацію та очищення від забруднень.

Подача рідких компонентів: Підготовлені компоненти крові подаються до сушильної машини за допомогою спеціальних насадок, які утворюють тонкий потік рідини, що розпиляє.

Атомізація та сушіння: Всередині сушильної камери сушильної машини відбувається атомізація рідкої фази компонентів крові за допомогою високошвидкісного обертання диска або відцентрового розпилювача. Це призводить до утворення найдрібніших крапель, які швидко висихають у контакті з нагрітим повітрям у камері. Таким чином, відбувається перетворення рідких компонентів крові на суху порошкоподібну форму.

Збирання та упаковка сухих продуктів: Сухі компоненти крові, отримані в результаті процесу відцентрового розпилення та сушіння, збираються та упаковуються у герметичні контейнери або упаковки для подальшого зберігання.

Використання сушильних машин з відцентровим розпиленням дозволяє досягти високої ефективності та якості сушіння компонентів крові. Процес відцентрового розпилення забезпечує рівномірний розподіл рідкої фази та миттєве утворення найдрібніших крапель, що сприяє швидкому сушінню та мінімізації втрат біологічно активних речовин.

Сухі компоненти крові, отримані з використанням сушильних машин з відцентровим розпиленням, мають ряд переваг. По-перше, вони мають тривалий термін зберігання завдяки видаленню вологи, яка може сприяти розвитку мікроорганізмів та окислювальних процесів. По-друге, сухі компоненти легко транспортуються і зберігаються, оскільки вони займають менше місця та мають меншу масу порівняно з рідкими формами. По-третє, сухі компоненти мають зручність використання і можуть бути легко дозовані та змішані з іншими продуктами в процесі виробництва харчових, лікарських або косметичних продуктів.

Таким чином, використання сушильних машин з відцентровим розпиленням є ефективним та інноваційним методом консервування та зберігання компонентів крові. Цей спосіб дозволяє зберегти біологічну активність та якість продуктів, збагачених харчовими, лікувальними або іншими корисними речовинами, та сприяє їх широкому застосуванню у різних галузях промисловості.

Вироблення світлого та чорного харчового альбуміну

Харчовий альбумін одержують із харчової крові після її консервації. Це білковий продукт, багатий на амінокислоти і має високу харчову цінність. Вироблення світлого харчового альбуміну включає обробку харчової крові із застосуванням різних технологічних методів, таких як фільтрація, осадження та зневоднення. Чорний харчовий альбумін одержують шляхом додаткової обробки світлого альбуміну з використанням спеціальних ферментів або хімічних речовин.

Утилізація та використання продуктів переробки

Отримані продукти переробки крові, такі як харчова кров, сироватка, плазма та альбумін, можуть бути використані у різних галузях промисловості. Харчова кров та альбумін можуть використовуватись у харчовій промисловості для виробництва різних продуктів, таких як ковбаси, копченості та кондитерські вироби. Сироватка та плазма можуть бути використані у виробництві лікарських препаратів, косметичних засобів та кормових добавок.

Однак важливо зазначити, що переробка крові сільськогосподарських тварин має проводитись з дотриманням усіх необхідних ветеринарних та санітарних вимог. Це включає контроль якості сировини, дотримання гігієнічних стандартів та використання безпечних методів переробки.

Насамкінець, переробка крові сільськогосподарських тварин є важливим процесом, що дозволяє отримати цінні продукти для різних галузей промисловості. Стабілізація, дефібринування, сепарування, консервування та вироблення харчового альбуміну – основні етапи переробки крові, які забезпечують збереження цінних компонентів та розширюють спектр її використання.

Автор: Наталія Савельєва.

Експерт у сфері харчової та хімічної промисловості та імпорту з Китаю.

Керівник торгової компанії “Хелпер Україна”.

Читайте також
16.02.2024

Обладнання для м’ясопереробної промисловості Сучасне промислове машинобудування Китаю зробило крок далеко вперед за показниками якості та функціональності. При порівняльній оцінці…